Gửi em, người đã giúp chị yêu thương mình thật nhiều.

Lại thêm một cuộc chia tay, dù chẳng phải là yêu. Continue reading “Gửi em, người đã giúp chị yêu thương mình thật nhiều.”

Advertisements

Những ngày mình sắp 22 (2): Những người chị tốt

Kể bạn nghe chuyện hồi còn thực tập, ngoài học hỏi kiến thức kĩ năng ra, mình còn có duyên được gặp gỡ những người chị thiệt sự tốt.

Continue reading “Những ngày mình sắp 22 (2): Những người chị tốt”