Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks

“Mày ạ, tao cảm thấy tao không còn là chính mình nữa, Pu hồn nhiên, tăng động của ngày trước đi đâu rồi…”

Continue reading “Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks”

Advertisements