Những ngày mình sắp 22 (2): Những người chị tốt

Kể bạn nghe chuyện hồi còn thực tập, ngoài học hỏi kiến thức kĩ năng ra, mình còn có duyên được gặp gỡ những người chị thiệt sự tốt.

Continue reading “Những ngày mình sắp 22 (2): Những người chị tốt”

Advertisements