Đời lắm tréo ngoe, thú vị không chưa biết?

Cảm thấy cuộc đời này còn nhiều ngang trái lắm. Giả dụ như những chuyện sau rất thường xảy ra với mình: Continue reading “Đời lắm tréo ngoe, thú vị không chưa biết?”

Advertisements