🎄 And just because It’s Christmas 🎄

Mình sẽ cất những gì tuyệt nhất mùa giáng sinh năm nay
Để lúc mệt hay buồn cứ dành mà ôm lấy
Rồi sẽ thấy mắt mình đôi lần hơi cay cay
Vì có thứ chóng qua, cũng có thứ đọng lại mãi lúc này. Continue reading “🎄 And just because It’s Christmas 🎄”

Advertisements